QUY TRÌNH LÀM VIỆC

BƯỚC 1: GẶP GỠ VÀ TƯ VẤN

TƯ VẤN Ý TƯỞNG VÀ PHONG CÁCH THIẾT KẾ   

BƯỚC 2: DỰ TOÁN

DỰ TOÁN CƠ BẢN THEO PHONG CÁCH THIẾT KẾ   

BƯỚC 3: LÊN THIẾT KẾ 3D

THIẾT KẾ DỰA THEO Ý TƯỞNG VÀ CHI PHÍ DỰ KIẾN

BƯỚC 4: THI CÔNG

THI CÔNG VÀ GIÁM SÁT DỰA THEO BẢN VẼ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

259

DỰ ÁN ĐÃ THIẾT KẾ

165

DỰ ÁN ĐÃ THI CÔNG

350

KHÁCH HÀNG ĐƯỢC PHỤC VỤ

25

NHÂN VIÊN & KIẾN TRÚC SƯ

BÁO GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT

CHUNG CƯ

————————————

150.000 – 250.000 VNĐ/M2

– LẬP Ý TƯỞNG THIẾT KẾ
– HOÀN THIỆN ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ THI CÔNG: 3D, BẢN VẼ CHI TIẾT 2D NỘI THẤT.
– TƯ VẤN BIỆN PHÁP THI CÔNG
– TIẾN ĐỘ: <20 NGÀY

 

 

NHÀ PHỐ

————————————

150.000 – 250.000 VND/m2

– LẬP Ý TƯỞNG THIẾT KẾ
– HOÀN THIỆN ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ THI CÔNG: 3D, BẢN VẼ CHI TIẾT 2D NỘI THẤT.
– TƯ VẤN BIỆN PHÁP THI CÔNG
– TIẾN ĐỘ: >25 NGÀY

 

 

BIỆT THỰ

————————————

180.000 – 350.0000 VNĐ/m2

– LẬP Ý TƯỞNG THIẾT KẾ
– HOÀN THIỆN ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ THI CÔNG: 3D, BẢN VẼ CHI TIẾT 2D NỘI THẤT.
– TƯ VẤN BIỆN PHÁP THI CÔNG
– TIẾN ĐỘ: >30 NGÀY

 

 

BÁO GIÁ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

NHÀ CẤP 4

————————————

12.000.000 VND/CÔNG TRÌNH

– LẬP Ý TƯỞNG KIẾN TRÚC
– HOÀN THIỆN ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ THI CÔNG: 3D, ĐIỆN NƯỚC,KẾT CẤU.
– TƯ VẤN BIỆN PHÁP THI CÔNG
– TIẾN ĐỘ: <20 NGÀY
                                                                                       

 

NHÀ PHỐ

————————————

120.000 – 150.000 VND/m2

– LẬP Ý TƯỞNG KIẾN TRÚC
– HOÀN THIỆN ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ THI CÔNG: 3D, ĐIỆN NƯỚC,KẾT CẤU.
– TƯ VẤN BIỆN PHÁP THI CÔNG
– HỖ TRỢ THỦ TỤC XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG
– TIẾN ĐỘ: >20 NGÀY

 

BIỆT THỰ

————————————

150.000 – 250.0000 VNĐ/m2

– LẬP Ý TƯỞNG KIẾN TRÚC
– HOÀN THIỆN ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ THI CÔNG: 3D, ĐIỆN NƯỚC,KẾT CẤU.
– TƯ VẤN BIỆN PHÁP THI CÔNG
– HỖ TRỢ THỦ TỤC XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG
– TIẾN ĐỘ: >30 NGÀY

 

CÁC DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI