Hình ảnh phía ngoài Shop

Thông tin về dự án

– Chủ nhà: Chị Dung
– Diện tích căn hộ: 60m2 (3PN)
– Chi phí đầu tư: 310.000.000 VNĐ
– Hạng mục đầu tư: Full hạng mục (Cải tạo từ thô)
– Phong cách thiết kế:  Phong cách Luxury

Hình ảnh phía ngoài Shop Thông tin về dự án – Chủ nhà: Chị Dung – Diện tích căn hộ: 60m2 (3PN) – Chi phí đầu tư: 310.000.000 VNĐ – Hạng mục đầu tư: Full hạng mục (Cải tạo từ thô) – Phong cách thiết kế:  Phong cách Luxury