Phối cảnh mặt ngoài của dự án

Thông tin về căn hộ

– Chủ đầu tư: Anh Đạt
– Diện tích đất: 240m2, diện tích xây dựng 145m2
– Phong cách thiết kế: Phong cách hiện đại.
– Đơn vị thiết kế: The Sails

 


    Phối cảnh mặt ngoài của dự án Thông tin về căn hộ – Chủ đầu tư: Anh Đạt – Diện tích đất: 240m2, diện tích xây dựng 145m2 – Phong cách thiết kế: Phong cách hiện đại. – Đơn vị thiết kế: The Sails